ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

VIP CLINIC

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

VIP CLINIC

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü Pediatri olarak da bilinip , doğumdan ergenliğe kadar  yer alan bireylerin tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. 0 ile 17 yaş arasında, çocuk olarak tanımlanan kişilerin doğumsal hastalıkları, doğum sonrası düzenli olarak uygulanması gereken aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişimi çocuk uzmanı hekimler tarafından takip edilir. Yapılan rutin muayenelerde bebeklerin boy, kilo, beslenme ve benzeri gelişimine ilaveten günlük yaşam becerilerinin, ifade ve anlamalarının gelişimi, nörolojik ve psikolojik ilerlemeleri gibi pek çok süreç kontrol ve takip uygulanır. Daha iletişim becerisi gelişmemiş bebeklerin hastalıklarının zorlu tanı ve tedavisi ile ilgilenen hekimler, çocukluk döneminde bulunan bireylerin muayenelerini ise onların psikolojileri göz önüne alınarak yapılır

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü Pediatri olarak da bilinip , doğumdan ergenliğe kadar  yer alan bireylerin tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. 0 ile 17 yaş arasında, çocuk olarak tanımlanan kişilerin doğumsal hastalıkları, doğum sonrası düzenli olarak uygulanması gereken aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişimi çocuk uzmanı hekimler tarafından takip edilir. Yapılan rutin muayenelerde bebeklerin boy, kilo, beslenme ve benzeri gelişimine ilaveten günlük yaşam becerilerinin, ifade ve anlamalarının gelişimi, nörolojik ve psikolojik ilerlemeleri gibi pek çok süreç kontrol ve takip uygulanır. Daha iletişim becerisi gelişmemiş bebeklerin hastalıklarının zorlu tanı ve tedavisi ile ilgilenen hekimler, çocukluk döneminde bulunan bireylerin muayenelerini ise onların psikolojileri göz önüne alınarak yapılır

WHATSHAPP HATTI

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WHATSHAPP HATTI

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RANDEVU FORMU

VIP CLINIC HİZMETLERİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü

Çocuk Cerrahisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Çocuk Hematolojisi, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Çocuk Onkolojisi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Ürolojisi alt dalları bulunmaktadır.

Çocuk cerrahları, Doğumsal anomaliler olarak bilinen doğum esnasında var olan fiziksel şekil bozuklukların ve pek çok hastalığın tanı ve tedavisi ile çocuk cerrahisi bölümü hekimleri ilgilenir. Kalp hastalıkları hariç olmak üzere göğüs, jinekoloji, onkoloji, endokrin, sindirim sistemi, travma, karın ve göbek fıtığı cerrahisi başlıca uzmanlık alanlarıdır. Açık ameliyatların yanı sıra kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler de çocuk cerrahınca uygulanır.

Çocuk Kardiyolojisi

Bu bilim dalı, anne karnında yer alan bebekten başlayarak, 18 yaşındaki çocuklara kadar olan bireylerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Çocuk kardiyolojisi üfürüm gibi doğumsal olarak tanımlanan konjenital kalp rahatsızlıklarının yanı sıra, edinsel yani sonradan görülen hastalıkların tanı ve tedavisi ile de ilgilenir. Çocuklarda çoğu vakada küçük bir kesi üzerinden yapılan cerrahi müdahaleler ve çocukların hızlı metabolizması sayesinde iyileşme süreci yetişkinlere göre çok daha hızlı olur.

Çocuk Nörolojisi

0-18 yaş aralığında yer alan bireylerin beyin ve sinir sistemine bağlı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Anne karnında ya da doğum esnasında meydana gelen beyin hasarlanmaları, felç, nörolojik gelişim bozuklukları, ateşli ve ateşsiz havaleler, otizm, baş dönmesi, baş ağrısı, epilepsi, kas hastalıkları gibi pek çok hastalık ile bu bölümün hekimleri ilgilenir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Bedensel gelişimin yanı sıra psikolojik gelişimin oldukça hızlı olduğu 18 yaş altı dönemde meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisi, çocukların psikososyal, sosyal ve öz bakım, ince ve kaba motor becerileri, dil, bilişsel gelişimi gibi pek çok gelişim testi, dikkat testleri de çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümü hekimlerince değerlendirilir. Bireysel psikoterapi, aile terapisi gibi tedavi yaklaşımları da ilgili uzman hekimlerce uygulanır.

Çocuk Hematolojisi

Kan hastalıkları (hematoloji), kan ve kemik iliğinin işlevi ve yapısı ile ilgilenen bilim dalıdır. Hâlsizlik, yorgunluk, sarılık, polisitemi, tekrarlayan enfeksiyonlar, kilo problemleri, kanamalar, lenf bezlerinde meydana gelen büyüme, kemik ve eklem ağrıları,hemanjiom, lenfoma, lösemi, hodgkin lenfoma gibi pek çok hastalığın yanı sıra çocukluk çağında sıklıkla görülen Akdeniz ve nutrisyonel anemileri ile de çocuk hematolojisi ilgilenir. Kemik iliği ve kan nakli gibi transplantasyonlar da bu bölümün hekimlerince gerçekleştirilir.

Çocuk Nefrolojisi

0-18 yaş aralığında bulunan bireylerin böbrek ve idrar yolları hastalıkları üzerine uzmanlaşan çocuk nefrologları, tanı ve tedavinin yanı sıra, hastalığın tekrar oluşumunun önüne geçerek böbreklerin tamir edilemez şekilde hasarlanmasının önüne geçmek için koruyucu tedavi de uygularlar. Glomerüler, tübülointerstisyel ve böbrek parankim hastalıklarının yanı sıra doğuştan gelen ya da edinilmsel böbrek kistik hastalıklarıyla da çocuk nefrolojisi bölümü hekimleri ilgilenir. Ailevi Akdeniz ateşi ve lupus gibi sistemik hastalıklara bağlı olarak gelişen böbrek tutulumları ve bebek ve çocuklarda görülen idrar yolu hastalıkları da bu bilim dalınca tetkik ve tedavi edilir. Bazı durumlarda anne karnında bulunan bebekte gelişen idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi de çocuk nefrologları tarafından takip ve tedavi edilir. Hekimler 6 yıl tıp fakültesi, 4 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları ve 3 yıl çocuk nefrolojisi eğitimi alırlar.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Bu alandaki uzmanlar Immünolojik kaynaklı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Astım, ürtiker, egzama, alerjik nezle gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinin yanı sıra gıda, böcek ve ilaç alerjileri, solunum fonksiyon testleri de çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanınca gerekli tetkik ve tedavisi yapılır.

Çocuk Onkolojisi

Çocuk onkolojisi, çocuk hematolojisi ve onkolojisi bölümü hekimlerince, çocukluk çağında görülen kanserin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Sıklıkla lenfoma, lösemi, beyin, kemik ve diğer organlarda bulunan tümörler ile ilgili farklı hastalıkların tedavisi ile ilgilenen çocuk onkolojisi, yüksek teknoloji görüntüleme cihazlarının bulunduğu radyoloji bölümü ve diğer pek çok bölüm ile multidisipliner olarak çalışır. Erken tanı ve tedavi ile çocukluk çağı kanserlerinin pek çoğu tam olarak iyileşmektedir.

Çocuk Ürolojisi

Anne karnından, 18 yaşına kadar olan kişilerin genital bölge hastalıkları, böbrek ve idrar yollarında bulunan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen çocuk ürolojisi uzmanları 6 yıl tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra çocuk cerrahisi ya da üroloji ihtisası yaptıktan sonra 3 yıl çocuk ürolojisi eğitimi alırlar. Anne karnındaki bebekte tespit edilen böbrek büyümesi olarak bilinen hidronefroz, polikistik böbrek, UPJ ve UVJ darlıkları, mesane enfeksiyonları, halk arasında peygamber sünneti olarak bilinen hipospadias, inmemiş testis, sünnet, over kistleri, labial yapışıklıklar gibi hastalıkların tedavisi ile uğraşırlar.

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

0-18 yaşına kadar çocukların, karaciğer, mide ve bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı bu bölümde bebek ve çocuklarda görülen iştahsızlık, kronik karın ağrıları, gastrit ve peptik ülser, çölyak hastalığı, pankreas hastalıkları, karaciğer yetmezliği gibi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır. Gastroskopi ve kolonoskopi gibi görüntüleme yöntemleri de bu bölümce uygulanır.

Çocuk Endokrinolojisi

Hormonlar ve hormonların salgılandığı iç salgı bezleri ile ilgili hastalıklarla uğraşan çocuk endokrinolojisi; büyüme ve gelişim gerilikleri, erken ve geç görülen ergenlik, obezite, adet düzensizlikleri, aşırı tüylenme, kemik hastalığı gibi pek çok farklı hastalığın tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

VIP CLINIC HİZMETLERİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü

Çocuk Cerrahisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Çocuk Hematolojisi, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları, Çocuk Onkolojisi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Ürolojisi alt dalları bulunmaktadır.

Çocuk cerrahları, Doğumsal anomaliler olarak bilinen doğum esnasında var olan fiziksel şekil bozuklukların ve pek çok hastalığın tanı ve tedavisi ile çocuk cerrahisi bölümü hekimleri ilgilenir. Kalp hastalıkları hariç olmak üzere göğüs, jinekoloji, onkoloji, endokrin, sindirim sistemi, travma, karın ve göbek fıtığı cerrahisi başlıca uzmanlık alanlarıdır. Açık ameliyatların yanı sıra kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler de çocuk cerrahınca uygulanır.

Çocuk Kardiyolojisi

Bu bilim dalı, anne karnında yer alan bebekten başlayarak, 18 yaşındaki çocuklara kadar olan bireylerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Çocuk kardiyolojisi üfürüm gibi doğumsal olarak tanımlanan konjenital kalp rahatsızlıklarının yanı sıra, edinsel yani sonradan görülen hastalıkların tanı ve tedavisi ile de ilgilenir. Çocuklarda çoğu vakada küçük bir kesi üzerinden yapılan cerrahi müdahaleler ve çocukların hızlı metabolizması sayesinde iyileşme süreci yetişkinlere göre çok daha hızlı olur.

Çocuk Nörolojisi

0-18 yaş aralığında yer alan bireylerin beyin ve sinir sistemine bağlı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Anne karnında ya da doğum esnasında meydana gelen beyin hasarlanmaları, felç, nörolojik gelişim bozuklukları, ateşli ve ateşsiz havaleler, otizm, baş dönmesi, baş ağrısı, epilepsi, kas hastalıkları gibi pek çok hastalık ile bu bölümün hekimleri ilgilenir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Bedensel gelişimin yanı sıra psikolojik gelişimin oldukça hızlı olduğu 18 yaş altı dönemde meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisi, çocukların psikososyal, sosyal ve öz bakım, ince ve kaba motor becerileri, dil, bilişsel gelişimi gibi pek çok gelişim testi, dikkat testleri de çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümü hekimlerince değerlendirilir. Bireysel psikoterapi, aile terapisi gibi tedavi yaklaşımları da ilgili uzman hekimlerce uygulanır.

Çocuk Hematolojisi

Kan hastalıkları (hematoloji), kan ve kemik iliğinin işlevi ve yapısı ile ilgilenen bilim dalıdır. Hâlsizlik, yorgunluk, sarılık, polisitemi, tekrarlayan enfeksiyonlar, kilo problemleri, kanamalar, lenf bezlerinde meydana gelen büyüme, kemik ve eklem ağrıları,hemanjiom, lenfoma, lösemi, hodgkin lenfoma gibi pek çok hastalığın yanı sıra çocukluk çağında sıklıkla görülen Akdeniz ve nutrisyonel anemileri ile de çocuk hematolojisi ilgilenir. Kemik iliği ve kan nakli gibi transplantasyonlar da bu bölümün hekimlerince gerçekleştirilir.

Çocuk Nefrolojisi

0-18 yaş aralığında bulunan bireylerin böbrek ve idrar yolları hastalıkları üzerine uzmanlaşan çocuk nefrologları, tanı ve tedavinin yanı sıra, hastalığın tekrar oluşumunun önüne geçerek böbreklerin tamir edilemez şekilde hasarlanmasının önüne geçmek için koruyucu tedavi de uygularlar. Glomerüler, tübülointerstisyel ve böbrek parankim hastalıklarının yanı sıra doğuştan gelen ya da edinilmsel böbrek kistik hastalıklarıyla da çocuk nefrolojisi bölümü hekimleri ilgilenir. Ailevi Akdeniz ateşi ve lupus gibi sistemik hastalıklara bağlı olarak gelişen böbrek tutulumları ve bebek ve çocuklarda görülen idrar yolu hastalıkları da bu bilim dalınca tetkik ve tedavi edilir. Bazı durumlarda anne karnında bulunan bebekte gelişen idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi de çocuk nefrologları tarafından takip ve tedavi edilir. Hekimler 6 yıl tıp fakültesi, 4 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları ve 3 yıl çocuk nefrolojisi eğitimi alırlar.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Bu alandaki uzmanlar Immünolojik kaynaklı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Astım, ürtiker, egzama, alerjik nezle gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinin yanı sıra gıda, böcek ve ilaç alerjileri, solunum fonksiyon testleri de çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanınca gerekli tetkik ve tedavisi yapılır.

Çocuk Onkolojisi

Çocuk onkolojisi, çocuk hematolojisi ve onkolojisi bölümü hekimlerince, çocukluk çağında görülen kanserin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Sıklıkla lenfoma, lösemi, beyin, kemik ve diğer organlarda bulunan tümörler ile ilgili farklı hastalıkların tedavisi ile ilgilenen çocuk onkolojisi, yüksek teknoloji görüntüleme cihazlarının bulunduğu radyoloji bölümü ve diğer pek çok bölüm ile multidisipliner olarak çalışır. Erken tanı ve tedavi ile çocukluk çağı kanserlerinin pek çoğu tam olarak iyileşmektedir.

Çocuk Ürolojisi

Anne karnından, 18 yaşına kadar olan kişilerin genital bölge hastalıkları, böbrek ve idrar yollarında bulunan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen çocuk ürolojisi uzmanları 6 yıl tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra çocuk cerrahisi ya da üroloji ihtisası yaptıktan sonra 3 yıl çocuk ürolojisi eğitimi alırlar. Anne karnındaki bebekte tespit edilen böbrek büyümesi olarak bilinen hidronefroz, polikistik böbrek, UPJ ve UVJ darlıkları, mesane enfeksiyonları, halk arasında peygamber sünneti olarak bilinen hipospadias, inmemiş testis, sünnet, over kistleri, labial yapışıklıklar gibi hastalıkların tedavisi ile uğraşırlar.

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

0-18 yaşına kadar çocukların, karaciğer, mide ve bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı bu bölümde bebek ve çocuklarda görülen iştahsızlık, kronik karın ağrıları, gastrit ve peptik ülser, çölyak hastalığı, pankreas hastalıkları, karaciğer yetmezliği gibi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır. Gastroskopi ve kolonoskopi gibi görüntüleme yöntemleri de bu bölümce uygulanır.

Çocuk Endokrinolojisi

Hormonlar ve hormonların salgılandığı iç salgı bezleri ile ilgili hastalıklarla uğraşan çocuk endokrinolojisi; büyüme ve gelişim gerilikleri, erken ve geç görülen ergenlik, obezite, adet düzensizlikleri, aşırı tüylenme, kemik hastalığı gibi pek çok farklı hastalığın tanı ve tedavisi ile ilgilenir.